Nettverksarbeid og samhandling - linker

Fra Borestranda, Klepp - eget

Arbeid i nettverk og samhandling er limet som binder tjenestene sammen rundt den enkelte som trenger hjelp - ofte over tid fra flere hjelpere og instanser samtidig. Dette omfatter handlinger/tjenester både innen egen kommune, samarbeid med andre kommuner, samarbeid med NAV/andre og med spesialisthelsetjenestene innen psykisk helse og rusbehandling. 

Lagbygging basert på gjensidig respekt, felles verdier og mål gjør hjelpen så mye bedre og mer effektiv enn om alle jobber hvert på sitt felt og i verste fall motarbeider hverandre. Dette kan skape mye ekstra og unødig frustrasjon og fortvilelse for den som skal ha hjelp. 

Oversikten viser instanser og personer det kan være aktuelt å samarbeide med og ta kontakt med om ulike spørsmål rundt nettverksbygging og samhandling. Det kan også være aktuelt å formidle kontakt med tanke på tilbud om opplæring og annet.

KS læringsnettverk, psykisk helse og rus

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse - Napha

Helsedirektoratet - psykisk helse og rus

Fylkesmannen i Rogaland - psykisk helse og rus

Recovery Kompetanse A/S

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO

Mental Helse 

Kompetansesenter rus (KoRus) KoRus vest Stavanger

Kompetansesenter rus (KoRus) Nord-Norge

Kompetansesenter rus (KoRus) Midt-Norge

Kompetansesenter rus (KoRus) KoRus vest Bergen

Kompetansesenter rus (KoRus) Sør-Norge