Når vi vet retning og mål, kan vi stake ut en trygg og sikker kurs (eget foto)

Bakgrunn

Kommunelosen ble registrert som foretak i 2017 med navneendring i 2019 til dagens navn. Eier og daglig leder er Ingve Kindervaag.

Innsatsen fra Kommunelosen er i hovedsak basert på frivillig innsats. Dersom det blir inngått avtale om bistand over tid, må det påregnes en viss kompensasjon. Dette blir i så fall avtalt og regulert i en kontrakt mellom kommunen og Kommunelosen. Se for øvrig under menyvalget "Opplæring og bistand" når det gjelder priser.

 

Formål

Formålet med Kommunelosen er å bistå ledere og ansatte i norske kommuner med å:

a) Takle daglige utfordringer som leder og ansatt og finne gode løsninger.

b) Utvikle retning og mål for arbeidet, samt å legge en plan for hvordan en skal komme dit.

Rammene er de lover, retningslinjer og veiledere som gjelder for landet til enhver tid, samt kommunens egne behov-/bruker-undersøkelser, statistikk, ressurser og vedtak/planer.

På sikt er det ønskelig å bygge opp en kompetansebank ved å knytte til seg flere loser med egnet kompetanse og erfaring fra offentlig virksomhet. Målet er å bygge et fellesskap til gjensidig utbytte og til nytte overfor aktuelle kunder.

For å bli los stilles det krav om minimum tre års fagutdanning og 10 år eller mer med fartstid fra offentlig virksomhet.

Personer som nylig er gått over på pensjon etter jobb i offentlig virksomhet, er særlig aktuelle. Det bør likevel ikke ha gått lenger tid enn tre år siden vedkommende sluttet å arbeide i det offentlige.

Det vil bli inngått en samarbeidsavtale mellom den enkelte los og Kommunelosen. I denne avtalen blir de ulike sidene ved samarbeidet regulert.

 

 

 

Det kan også være drømmedager! Utsikt mot Feistein fyr fra Sele havn (eget foto)

Litt om egen seilas:

Utdanning

- Examen Artium fra Bryne Gymnas (1972).

- Sagavoll folkehøgskole, Gvarv i Telemark (1972-1973) 

- Helsefaglig utdanning som offentlig godkjent sykepleier ved Diakonhjemmet i Oslo (1974-1978) med tilleggsfag i etikk og religion.

- 2-årig utdanning i økonomi/administrasjon og samfunnsfag på Bachelornivå ved Universitet i Stavanger (1985-1987).

- Opplæring i strategisk opplæringsplanlegging ved BI og diverse kurs og opplæring gjennom jobben.

Erfaring

Jeg har bred erfaring som leder og rådgiver på etat- og rådmannsnivå fra kommunesektoren og i private organisasjoner.

Dette omfatter 27 år som leder og rådgiver i Time kommune. I tillegg har jeg vært helserådgiver i Kirkens Nødhjelp, leder for KK Tilsynshjem og KoRus Vest, Stavanger ved Rogaland A-senter/Kirkens Bymisjon.

Mine tre hovedområder faglig sett er psykisk helse- og rus, boligsosialt arbeid, samt bosetting og integrering av flyktninger, med utforming og organisering av kommunens tjenester på disse områdene.

Jeg har hatt sentrale roller i utforming av planer innen psykisk helse og rus, boligsosial handlingsplan, opplæringsplan, strategiplan for omsorg, samt rullering av økonomi- og kommuneplaner.

Andre oppgaver har vært å utarbeide politiske saker og behandle søknader om helse- og omsorgstjenester, samt boliger for sosialt vanskeligstilte og omsorgsboliger.  

Organisering og gjennomføring av opplæring i form av workshops, seminar og ulike samlinger har hele tiden vært en sentral del av jobben. Erfaring med dette har jeg også som styremedlem i Norsk Helse og Velferdsforum (NHV), avd. Rogaland, samt som leder for KoRus Vest, Stavanger.

Samling i KS` Recovery læringsnettverk, august 2017 (eget foto)

Mitt første oppdrag i eget foretak var å fullføre oppgaven som lokal koordinator for KS´ Recovery læringsnettverk innen psykisk helse og rus (2016-2018). Læringsnettverket omfattet 15 kommuner i Rogaland og Sunnhordland, samt Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og brukerorganisasjonene innen psykisk helse og rus. Det er utarbeidet en eget rapport etter læringsnettverket.

Det gjelder om å skaffe seg luft under vingene. Orrevatnet 2013 (eget foro)

"Folk legger alltid skylden på omstendigheter. Jeg tror ikke på omstendigheter. Folk som virkelig kommer noen vei i denne verden er folk som drar ut og leter etter de omstendighetene de ønsker seg. Og hvis de ikke finner dem, skaper de dem".

Georg Bernard Shaw